Ψηφίδα

Υλικό: xxxxxxx
Επιφάνεια: φυσική

Χρήσεις: επίστρωση διαφόρων χώρων όπως παρτέρια, πισίνες και γενικά για διακόσμηση και διαμόρφωση κήπου και περιβάλλοντος χώρου

Κατηγορία: .