Σκάλα από Γρανίτη

Σκάλα από Γρανίτη

Υλικό: Γρανίτης

Πάχος: 3cm (Ισόπαχη)

Χρήσεις: Γρανίτης  για εσωτερικού και εξωτερικούς χώρους. Χρησιμοποιείτε  για επίστρωση σκαλιών και κουπαστών.