Σκαπιτσαριστό Λυδία

Σκαπιτσαριστό Λυδία

Υλικό: μάρμαρο
Επιφάνεια: σκαπιτσαριστή
Διαστάσεις: πλάτος 10cm, ελεύθερο τυχαίο μήκος, πάχος περίπου ±2cm.

Κάποια μικρή απόκλιση στις παραπάνω διαστάσεις είναι πιθανή, λόγω της φύσης του υλικού.

Χρήσεις: επενδύσεις σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως όψεις κτιρίων, περιφράξεις, τοίχους, κολώνες, καθιστικό, τζάκι κλπ.

Τα σκαπιτσαριστά παράγονται από μάρμαρο κατόπιν ειδικής επεξεργασίας. Έχουν την πίσω πλευρά και τις 4 περιμετρικές πλευρές κομμένες με μηχάνημα και την μπροστινή πλευρά σκαπιτσαριστή.

Τοποθετούνται εύκολα με την χρήση διάφορων συγκολλητικών ουσιών είτε με αρμό είτε χωρίς αρμό.

Σ